Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας


Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και δράσεις του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.mcit.gov.cy/cys