Κέντρο Ευρωπαϊκών Θεμάτων


Με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το Μάρτιο του 1998 για εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργικό Συμβούλιο το 1997 αποφάσισε τον ορισμό Γενικών Συντονιστών σε κάθε υπουργείο με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των διαπραγματεύσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2003 και ενόψει της ένταξης μας την 1η Μάιου 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία επιτελικών ομάδων με σκοπό την ενίσχυση των Γενικών Συντονιστών στο έργο τους.

Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ), πήρε την σημερινή του μορφή το 2010 μετά από απόφαση της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αναβάθμιση κρίθηκε αναγκαία, ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά στην ιστορίας της, της Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούνιο του 2012.


Αρμοδιότητες
Το ΚΕΘ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι επιφορτισμένο με τα πιο κάτω:

 • Οργάνωση και συντονισμό της ετοιμασίας/διαμόρφωσης των θέσεων πολιτικής σε όλα τα θέματα ΕΕ που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.
 • Προετοιμασία της συμμετοχής του εκάστοτε Υπουργού στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου:
    • Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας)
    • Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Σχηματισμός Υπουργών Εμπορίου)
    • Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (Ενέργεια)
 • Συντονισμό της διαμόρφωσης των θέσεων του Υπουργείου και των Τμημάτων του, που συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και σε άλλες Επιτροπές/Σώματα της ΕΕ.
 • Παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής των νομοθετικών και άλλων εναρμονιστικών μηχανισμών, μέτρων και αποφάσεων.
 • Οριζόντιο συντονισμό των θεμάτων Εσωτερικής Αγοράς στην Κύπρο.


Στοιχεία Επικοινωνίας
Κωνσταντίνος Καραγιώργης - Γενικός Συντονιστής Ε.Ε, Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22 867203
Φαξ: 22 375120
Email: ckarageorgis@meci.gov.cy

Γιώργος Παναγή - Ανώτερος Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22 867181
Email: gpanayi@meci.gov.cy

Σπύρος Τριανταφυλλίδης - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22 867333
Email: striantafyllides@meci.gov.cy