Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 13/08/2018

 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2018

✐ 25/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

✐ 24/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Geomaride Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα

✐ 20/07/2018

 - Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018

✐ 04/07/2018

 - Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία Gekova Trading Ltd, για παράλειψη υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν και παροχή ψευδών/παραπλανητικών πληροφοριών

✐ 02/07/2018

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018»

✐ 02/07/2018

 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με κρατικό περίπτερο

✐ 02/07/2018

 - Οργανωμένα Ταξίδια – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Έναρξη ισχύος νέου νόμου

✐ 25/06/2018

 - Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση, 2018

✐ 22/06/2018

 - Νέο έντυπο - Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

✐ 21/06/2018

 - Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Αποτελέσματα εκστρατείας

✐ 14/06/2018

 - Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

✐ 07/06/2018

 - Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2014-2018 - 8η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις»

✐ 05/06/2018

 - Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

✐ 31/05/2018

 - Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: βελτίωση σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014