Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 18/06/2019

 - 9η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις»

✐ 23/05/2019

 - Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν coaching σε νέες επιχειρήσεις-Νέα προθεσμία για το πρόγραμμα Business Clinics της EBRD: 27 Μαΐου 2019

✐ 23/04/2019

 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για "Δωρεάν Προσωπικό Coaching σε Νέες Επιχειρήσεις"

✐ 19/04/2019

 - Δημόσια Διαβούλευση για τα Συσκευασμένα Αγαθά

✐ 05/04/2019

 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας - Πίνακες Κατάταξης

✐ 22/03/2019

 - Έναρξη Θερινής Ώρας για το 2019

✐ 15/03/2019

 - Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2019

✐ 13/03/2019

 - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες

✐ 22/02/2019

 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας - Πίνακες Κατάταξης

✐ 14/02/2019

 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

✐ 21/01/2019

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019»

✐ 11/01/2019

 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

✐ 09/01/2019

 - Αναθεώρηση Τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

✐ 21/12/2018

 - Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2018

✐ 20/12/2018

 - Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014