Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:



✐ 18/12/2020

 - Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

✐ 25/11/2020

 - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

✐ 25/11/2020

 - Επί ποδός πολέμου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει Black Friday

✐ 13/11/2020

 - Διοικητικά πρόστιμα και για τις καταχρηστικές ρήτρες

✐ 13/11/2020

 - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

✐ 11/11/2020

 - Διαφοροποιημένο προκηρύσσεται εντός του 2021 το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Οικίες

✐ 06/11/2020

 - Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες 2021

✐ 29/10/2020

 - Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

✐ 15/10/2020

 - Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2020

✐ 29/09/2020

 - Αποτελέσματα Διαβούλευσης: «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020»

✐ 22/09/2020

 - Η βιομηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής

✐ 22/09/2020

 - Η έρευνα και η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού της κυπριακής βιομηχανίας

✐ 16/09/2020

 - Υπουργός Ενέργειας: Τελετή για την υπογραφή του καταστατικού του East Mediterranean Gas Forum στις 22 Σεπτεμβρίου

✐ 15/09/2020

 - Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 04/09/2020

 - Η Υπουργός Ενέργειας συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014