Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 15/10/2020

 - Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2020

✐ 29/09/2020

 - Αποτελέσματα Διαβούλευσης: «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020»

✐ 22/09/2020

 - Η βιομηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής

✐ 22/09/2020

 - Η έρευνα και η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού της κυπριακής βιομηχανίας

✐ 16/09/2020

 - Υπουργός Ενέργειας: Τελετή για την υπογραφή του καταστατικού του East Mediterranean Gas Forum στις 22 Σεπτεμβρίου

✐ 15/09/2020

 - Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 04/09/2020

 - Η Υπουργός Ενέργειας συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ

✐ 01/09/2020

 - Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο σύσκεψης της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με το ΚΕΒΕ

✐ 01/09/2020

 - Νέα δυναμική στο επιχειρείν ορεινών περιοχών – Προωθείται νομοσχέδιο για την οικοτεχνία

✐ 13/08/2020

 - Σχέδιο χορηγιών προς επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο συμμετέχει με κρατικό περίπτερο

✐ 11/08/2020

 - Καταβολή ενοικίων από μισθωτές οικοπέδων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές – Επεξηγήσεις / Παρεχόμενες Διευκολύνσεις

✐ 06/08/2020

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Εναρμόνιση νομοθετημάτων Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019

✐ 31/07/2020

 - Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»

✐ 20/07/2020

 - Ανακοίνωση της Υπουργείου Ενέργειας αναφορικά με την εξαγορά της Noble Energy από την Chevron

✐ 10/07/2020

 - Χαιρετισμός της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου στην τελετή παράδοσης – παραλαβής του Υπουργείου

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014