Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 17/10/2019

 - Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2019

✐ 24/09/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (επισυνάπτεται ο τελικός Οδηγός Σχεδίου – Σεπτ.2019)

✐ 23/09/2019

 - Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

✐ 16/08/2019

 - Παροχή Υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπερ. Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 14/08/2019

 - Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο μηχανικής και λόγιστικής για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

✐ 12/08/2019

 - Δημόσια Διαβούλευση- Προσχέδιο Νομοσχεδίου που αφορά τη δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας

✐ 01/08/2019

 - Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019

✐ 12/07/2019

 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εκθέσεις, για εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών - Έτος 2020 (τελευταία ημερομηνία υποβολής η 19/7/2019)

✐ 12/07/2019

 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας προς Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο - Έτος 2020 (τελευταία ημερομηνία υποβολής η 19/7/2019)

✐ 09/07/2019

 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019

✐ 27/06/2019

 - Διαδικτυακό Εργαλείο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κυπριακά Νοικοκυριά

✐ 18/06/2019

 - 9η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις»

✐ 03/06/2019

 - Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

✐ 23/05/2019

 - Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν coaching σε νέες επιχειρήσεις-Νέα προθεσμία για το πρόγραμμα Business Clinics της EBRD: 27 Μαΐου 2019

✐ 20/05/2019

 - Ακύρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014