Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 15/05/2020

 - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

✐ 08/05/2020

 - Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»

✐ 05/05/2020

 - Μέτρα Ευρωπαικής Επιτροπής για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

✐ 30/04/2020

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: 1) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021 και 2) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021

✐ 23/03/2020

 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ της περιόδου υποβολής αιτήσεων για διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Αραδίππου και στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου

✐ 19/02/2020

 - Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Eμπορίου και Βιομηχανίας για Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Αραδίππου και στην Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου

✐ 18/02/2020

 - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία – Επίτροπος Διοικήσεως

✐ 06/12/2019

 - Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 22/11/2019

 - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες

✐ 22/11/2019

 - Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας προκήρυξης Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 20/11/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

✐ 20/11/2019

 - Παράταση Δοκιμαστικής λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) – DEMO - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 08/11/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - Δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ

✐ 06/11/2019

 - Ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνομόνων και Ηλεκτρονική διαδικασία Πληρωμής του Τέλους Εγγραφής και Ανανέωσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίσης κτιρίωνr

✐ 30/10/2019

 - Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014