Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 07/12/2018

 - Ενημερωτική Ημερίδα: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», Πέμπτη, 13/12/2018, 9:30 π.μ.

✐ 05/12/2018

 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου αναφορικά με την απόφαση για το Εμπορικό Σήμα «HALLOUMI» στο Ηνωμένο Βασίλειο

✐ 04/12/2018

 - Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:30, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

✐ 16/11/2018

 - Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών

✐ 16/11/2018

 - Black Friday: Συμβουλές προς τους καταναλωτές

✐ 14/11/2018

 - Προώθηση Δέσμης Σχεδίων, με χρηματοδότηση από Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., για μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές

✐ 13/11/2018

 - Λήψη δανείων και υπεύθυνος δανεισμός - Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών

✐ 08/11/2018

 - Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master καθώς επίσης και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 06/11/2018

 - Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2018

✐ 25/10/2018

 - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 23/10/2018

 - Ορισμός ΕΤΕΚ ως Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών

✐ 19/10/2018

 - Οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς με την Cobaltair Ltd

✐ 11/10/2018

 - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

✐ 08/10/2018

 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

✐ 05/10/2018

 - Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2018

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014