Ομιλίες / Δραστηριότητες Υπουργού


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 21/05/2018

 - Ο Υπουργός Εμπορίου μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου

✐ 08/12/2017

 - Κοινή Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Ενέργειας του Κράτους του Ισραήλ και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Ιταλίας στην Κύπρο

✐ 03/10/2017

 - Δημόσια Διαβούλευση και παρουσίαση της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

✐ 23/01/2017

 - Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο: Παραλαβή προσφοράς από ενδιαφερόμενο στρατηγικό επενδυτή

✐ 24/10/2016

 - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014