Ανακοινώσεις Υπουργείου από το έτος 2019
✐ 06/12/2019

 - Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 22/11/2019

 - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες

✐ 22/11/2019

 - Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας προκήρυξης Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 20/11/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

✐ 20/11/2019

 - Παράταση Δοκιμαστικής λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) – DEMO - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

✐ 08/11/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - Δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ

✐ 06/11/2019

 - Ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνομόνων και Ηλεκτρονική διαδικασία Πληρωμής του Τέλους Εγγραφής και Ανανέωσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίσης κτιρίωνr

✐ 30/10/2019

 - Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

✐ 25/10/2019

 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Ημερίδα με θέμα «Fuel Price Comparison for Consumers»

✐ 25/10/2019

 - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 24/10/2019

 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» και του προσχεδίου των κανονισμών με τίτλο: «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

✐ 17/10/2019

 - Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2019

✐ 24/09/2019

 - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (επισυνάπτεται ο τελικός Οδηγός Σχεδίου – Σεπτ.2019)

✐ 23/09/2019

 - Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

✐ 16/08/2019

 - Παροχή Υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπερ. Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014