Επιχορηγήσεις/Ενισχύσεις


Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει συνοπτικά τα Σχέδια Επιχορηγήσεων/Ενισχύσεων που λειτουργούν οι διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο του κάθε Σχεδίου.


Ανοιχτό για ΑιτήσειςCan be sorted ascending or descendingΤίτλος ΣχεδίουΑρμόδια ΥπηρεσίαSorted ascending, can be sorted descendingΔικαιούχοι (συνοπτικά)Περισσότερες Πληροφορίες
ΝαιΣχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες 2η ΠροκήρυξηΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΦυσικά πρόσωπα, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχονται απο την Κυπριακή Δημοκρατία.Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών ΒάσεωνΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΝέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εντός Βρετανικών Βάσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλες στοχευμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως φαίνεται στην Παρ.6 του Οδηγού του Σχεδίου.Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω για ΕπιχειρήσειςΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΦυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2η προκήρυξηΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΝέοι και νέες ηλικίας 20-40 ετών, άνεργοι ή μισθωτοί, που διαμένου νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος απο την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία, καθώς δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της πρότασης τους.Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2η προκήρυξηΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΓυναίκες ηλικίας 18-55 ετών, άνεργες ή μισθωτές, που διαμένου νόμιμα σε περιοχές οπυ ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους.Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών ΔραστηριοτήτωνΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΝέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται απο την Κυπριακή Δημοκρατία ή που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες όπως αναφέρονται στο Κεφ. 6 του Οδηγού Σχεδίου. Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής ΚαινοτομίαςΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΝομικά πρόσωπα Επιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Ενθάρρυνσης της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Τομέα - Μέτρο ΕΠΣΑ 3αΥπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΕπιχειρήσεις που παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τουςΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο Ενίσχυσης για Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων (Καθεστώς 4.2)Υπηρεσία Βιομηχανίας και ΤεχνολογίαςΦυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποια εμπίπτουν στις κατηγορίες και δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς βάσει του Οδηγού Σχεδίου.
Επιλέξτε Εδώ
ΝαιΣχέδιο “De Minimis” σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το ΥΕΕΒΤΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιώνΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο “De Minimis” σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικούΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιώνΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο "De Minimis" σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικόΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντωνΕπιλέξτε Εδώ
ΝαιΣχέδιο "De Minimis" σε Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για διερεύνηση ξένων αγορώνΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντωνΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΚαθεστώς κρατικών ενισχύσεων για ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρεςΥπηρεσία ΕμπορίουΜΜΕ, ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντωνΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο "De Minimis" προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην ενιαία αγορά και τρίτες χώρεςΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντωνΕπιλέξτε Εδώ
ΌχιΣχέδιο "De Minimis" σε κυπριακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το ΥΕΕΒΤ συμμετέχει με κρατικό περίπτεροΥπηρεσία ΕμπορίουΚυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων ή στην μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων Επιλέξτε Εδώ
ΝαιΣχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση, 2018Υπηρεσία ΕνέργειαςΕπιλέξτε Εδώ