EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ - Κλάδος Μονοθυριδικής Πρόσβασης και Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης


ΜΟΝΟΘΥΡΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ‘Μονοθυριδική Πρόσβαση’ αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου και την περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν κυρίως τις αρχικές βασικές εγγραφές για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο όπως η εγγραφή μιας νέας οντότητας στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών για τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις για έναρξη επιχείρησης στην Δημοκρατία, η εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες του Κλάδου Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και η Εγγραφή Φορολογουμένου (Φυσικού Προσώπου, Νομικού Προσώπου, Συνεταιρισμού) του Τμήματος Φορολογίας (Άμεση και Έμμεση Φορολογία) συγκαταλέγονται στις κυριότερες από αυτές.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται σε κύρια βάση οι πιο κάτω υπηρεσίες :

i. Ενημέρωση ενδιαφερομένων σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται για βασική εγκατάσταση στην Κύπρο όπως:
α) την εγγραφή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμού, εμπορικής επωνυμίαςÿ όπως και άλλων οντοτήτων οι οποίες διενεργούνται στην Μονοθυριδική,
β) την εγγραφή στο Μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μισθωτού, Αυτοτελώς Εργαζομένου και Εργοδότη),
γ) τις πρόνοιες της φορολογίας στην Κύπρο,
δ) την αδειοδότηση για επαγγελματικά υποστατικά,
ε) την διαθεσιμότητα σχεδίων χορηγιών για επιχειρήσεις.

ii. Εγγραφή στο Μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για Εταιρείες και Συνεταιρισμούς τόσο για σκοπούς Άμεσης όσο και Έμμεσης Φορολογίας,
iii. Διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού υπηρεσιών που αφορούν τον Κλάδο Εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Μερικές από τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:


      Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών, Έγκριση/Αλλαγή Ονόματος, Υποβολή Ετήσιου Τέλους Εταιρειών, Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Δημόσιας/Ιδιωτικής Εταιρείας (με Μετοχικό Κεφάλαιο και χωρίς), Αλλαγές σε Πιστοποιητικά Εταιρειών (π.χ. Αλλαγή Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, Αλλαγή Αξιωματούχων), Μεταβίβαση Μετοχών Ιδιωτικής Εταιρείας, Αύξηση/Μείωση Ονομαστικού Κεφαλαίου.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, 2006/123/ΕΚ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δημιούργησε το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη εσωτερική αγορά.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου (www.businessincyprus.gov.cy) εξυπηρετούνται επενδυτές και επιχειρηματίες, εγκατεστημένοι στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στην Κύπρο. Η διαδικτυακή πύλη παρέχει εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των οριζόντιων διαδικασιών και διατυπώσεων που απαιτούνται για τη σύσταση επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής πύλης, παρέχεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και η μετέπειτα παρακολούθηση των υπό εξέλιξη διαδικασιών για αριθμό αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων μέσα στο το πλαίσιο της Οδηγίας των Υπηρεσιών όπως (α) την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (π.χ. η ‘Άσκηση του Λογιστικού/Ελεγκτικού Επαγγέλματος’ ή η ‘Λειτουργία Φαρμακείου˙) και (β) την προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, (π.χ. η ‘Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Μηχανικών Υπηρεσιών’ (Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική κλπ.)).

Η πύλη του ΕΚΕ είναι διασυνδεδεμένη με την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη) επωφελούμενη από τις δυνατότητες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων που φέρει αυτή (π.χ. πληρωμές μέσω διαδικτύου, ενιαίο sign-on κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου).

Για τις "Ανακοινώσεις" του Κλάδου κάντε κλικ εδώ.
Νομοθεσία