Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ανακοίνωση της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς, ότι μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων για τον γύρο του Ιουλίου 2020.

Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 18.12.2019 στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται. Παρακαλούμε όπως τυχόν αντιρρήσεις μάς κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy.

Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος στον οποίο καταγράφονται λεπτομέρειες για κάθε δασμολογικό κωδικό (περιγραφή, σχόλια) για τον οποίο υπάρχει αίτημα παραχώρησης δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναστολής των αυτόνομων δασμών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CELEX_52019XC1022(02)_EL_TXT.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 395,5Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
CELEX_52019XC1022(02)_EN_TXT.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 394,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
List of suspensions and quotas for Round 2020_07.docx (Μέγεθος Αρχείου: 104,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 13,06Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ