Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου με Αρ.88.134 σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου Κρατικής Έκθεσης


Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με Αρ.88.134 (Αρ. Πρότασης 1561/2019), έλαβε αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου Κρατικής Έκθεσης.

Μεταξύ άλλων αποφάσισε:

α) Να εγκρίνει τη διεξαγωγή μελέτης συμπεριλαμβανομένου και Masterplan για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του χώρου της Κρατικής Έκθεσης,

β) Να εγκρίνει τη σύσταση και τις αρμοδιότητές, όπως αναφέρονται στην Πρόταση, της Ομάδας Έργου,

γ) Να εγκρίνει τον τερματισμό της υφιστάμενης πρακτικής για ενοικίαση χώρων στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης και ως αποτέλεσμα τη μη σύναψη οποιονδήποτε νέων συμβάσεων, με εξαίρεση την ενοικίαση για εκθέσεις, και εκδηλώσεις.

Σε συνέχεια της πιο πάνω Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περίπου 2 έτη μέχρι την ολοκλήρωση των πιο πάνω μελετών και του γεγονότος ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετός χρόνος προειδοποίησης στους υφιστάμενους μισθωτές, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε όπως προχωρήσει με ένα πλαίσιο λειτουργίας και άμεσων ενεργειών που αφορούν την ορθή διαχείριση του χώρου και των υφιστάμενων μισθώσεων.

Με βάση τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες εξαμηνιαίες μισθώσεις ή την επιλογή για ετήσια ανανέωση των υφιστάμενων τετραετών μισθώσεων, το Υπουργείο έχει προβεί στην απόφαση για παραχώρηση μίσθωσης δεύτερης ή και τρίτης περιόδου (αναλόγως ημερομηνίας/ όποια ημερομηνία προηγηθεί πρώτη) με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2021.

Όλες οι ανανεώσεις των υφιστάμενων συμβάσεων θέτουν ως προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οικονομικές οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες / υποχρεώσεις από μέρους των μισθωτών.
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ