Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας προς Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο - Έτος 2020 (τελευταία ημερομηνία υποβολής η 19/7/2019)


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 21/05/2019 μέχρι και τις 19/07/2019 δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού εντός του 2020 στις οποίες το Υπουργείο θα συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19η Ιουλίου 2019.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από τις 21/5/2019 μέχρι και τις 19/7/2019.

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Παρασκευή 19/7/2019 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κλάδος Προώθησης Εμπορίου

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22867167, 22867331, 22867251, 22867134Έντυπα Αιτήσεων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράταση Προκήρυξης Κρατικό 2020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 618,08Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ