Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εκθέσεις, για εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών - Έτος 2020 (τελευταία ημερομηνία υποβολής η 19/7/2019)


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 21/05/2019 μέχρι και τις 19/07/2019 δέχεται αιτήσεις από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2020. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19η Ιουλίου 2019.

Έντυπα Αιτήσεων Προϊόντων

Έντυπο Αίτησης Υπηρεσιών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράταση Προκήρυξης Ιδιωτικό 2020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 535,9Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ