Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Ερωτηματολόγιο για τον αντίκτυπο του COVID 19


Eρωτηματολόγιο προς εξαγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με το αντίκτυπο του είχε πανδημία του COVID 19 στις επιχειρήσεις τους
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word COVID19 Export helpdesk Ερωτηματολόγιο May 2020.docx (Μέγεθος Αρχείου: 13,85Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ