Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 4(ΙΙΙ)/2012 - Ο Περί Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος


Ο Περί Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος

Με τον Νόμο κυρώνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Οι κυριότερες πρόνοιες της Συμφωνίας είναι η κατάργηση του 98,7% των δασμών επί της εμπορικής αξίας, τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών προϊόντων, εντός 5 ετών από την έναρξη της ισχύος της Συμφωνίας. Η Συμφωνία προνοεί ότι μέχρι τη λήξη των μεταβατικών περιόδων θα καταργηθούν οι δασμοί επί σχεδόν όλων των προϊόντων, με περιορισμένες εξαιρέσεις στο γεωργικό τομέα, καθώς και την κατάργηση πολλών μη-δασμολογικών φραγμών, όπως ορισμένοι κανονισμοί και πρότυπα για αυτοκίνητα, φάρμακα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Με τη Συμφωνία διευκολύνεται η πρόσβαση σε νέες αγορές στους τομείς των υπηρεσιών και των επενδύσεων και επιδιώκονται βελτιώσεις σε τομείς όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι συμβάσεις προμηθειών, η πολιτική ανταγωνισμού και το εμπόριο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 4(ΙΙΙ)-2012 - Ο Περί Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (Κυρωτικός) Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170,78Kb)

No documents found

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου