Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 27(III)/2013 - Ο Περί των Συμφωνιών Δυνάμει του Άρθρου ΧΧΙ της GATS, μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, αφενός, και των θιγόμενων Μελών του ΠΟΕ, αφετέρου, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και Αντισταθμιστικές Προσαρμογές που Προκύπτουν από την Προσχώρηση Νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004 (Κυρωτικός) Νόμος


Ο Περί των Συμφωνιών Δυνάμει του Άρθρου ΧΧΙ της GATS, μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, αφενός, και των θιγόμενων Μελών του ΠΟΕ, αφετέρου, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και Αντισταθμιστικές Προσαρμογές που Προκύπτουν από την Προσχώρηση Νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004 (Κυρωτικός) Νόμος

Σκοπός του Νόμου είναι η κύρωση των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου ΧΧΙ της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αφετέρου, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και αντισταθμιστικές προσαρμογές στον κατάλογο δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προκύπτουν από την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004.

Στα πλαίσια της GATS, όλα τα μέλη του ΠΟΕ διατηρούν καταλόγους δεσμεύσεων για τις συναλλαγές υπηρεσιών. Αυτές οι δεσμευτικές υποχρεώσεις εγγυώνται ένα επίπεδο πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης για παρόχους υπηρεσιών από άλλα μέλη του ΠΟΕ, στους τομείς των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους καταλόγους δεσμεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις διευρύνσεις του 1995 και 2004 από 12 σε 15 και σε 25 κράτη μέλη αντίστοιχα, όφειλε να προβεί σε τροποποίηση του καταλόγου δεσμεύσεων της (schedule of commitments), έτσι ώστε να συμπεριλάβει σε ένα ενοποιημένο κατάλογο και τις δεσμεύσεις των νέων κρατών μελών (Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία). Σημειώνεται ότι η ενοποίηση περιλαμβάνει και τροποποιήσεις στους καταλόγους δεσμεύσεων των νέων κρατών μελών, έτσι ώστε να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο και να είναι σύμφωνες με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τα «επηρεαζόμενα μέλη του ΠΟΕ» (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Χωριστό Τελωνειακό έδαφος της Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), Κολομβία, Κούβα, Ισημερινός, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ινδία, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σε αντισταθμιστικές προσαρμογές σε σχέση με τις τροποποιήσεις/αποσύρσεις που είχε ειδοποιήσει. Μερικές από τις αντισταθμιστικές προσαρμογές προσφέρονται από τα επιμέρους κράτη μέλη, ενώ άλλες προσφέρονται από την ΕΕ ως σύνολο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 27(III)-2013 - Ο Περί των Συμφωνιών Δυνάμει της GATS, μεταξύ της ΕΕ και Μελών του ΠΟΕ (κυρωτικός).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 10926,56Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ