Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Η ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ Η ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΤΙΜΩΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει τον Κανονισμό 1236/2005 για τον έλεγχο του
εμπορίου ορισμένων ειδών τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό τίθεται απαγόρευση στην εισαγωγή ή εξαγωγή από ή προς τρίτες χώρες αντικειμένων που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή των πιο πάνω ποινών. Παράλληλα απαιτείται άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή των πιο πάνω ποινών. Ελέγχεται ακόμη η διαμετακόμιση η αποδοχή ή η παροχή τεχνικής βοήθειας, η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και η διαφήμιση.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1236/2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 145(Ι)/2007 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4143, της 2.11.2007.

Για το Έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής για είδη που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια, πατήστε εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 145(Ι)-2007.pdf (File Size: 142,42Kb)
1236 2005 ενοπ. 14.2.2018.pdf
Καν. 1236 2005 ενοπ. 14.2.2018.pdf (File Size: 1080,69Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ