Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος


Ο Νόμος, καθώς και οι Κανονισμοί και Διατάγματα που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, ρυθμίζουν την εισαγωγή και εξαγωγή ελεγχομένων ειδών και τη διενέργεια ελεγχομένων δραστηριοτήτων, με σκοπό την προώθηση των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 1(Ι)-2011-Ο περί της Εισαγωγής-Εξαγωγής Ελεγχομένων Ειδών (ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1084,11Kb)


- Κανονισμοί 348/2013 - Οι Περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα)
- Κανονισμοί 523/2011 - Οι Περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας)
- Κανονισμοί 522/2011 - Οι Περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός)Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ