Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- Νόμος 156(Ι)/2002 - Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος
- Κανονισμός 195/1985 - Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμός του 1985
- Διάταγμα 312/2012 - Οι περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002 έως 2012
- Νόμος 76/1986 - Ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων ΝόμοςΠίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου