Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος - Κανονισμοί 523/2011 - Οι Περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας)


Κανονισμοί 523/2011

Οι Κανονισμοί ρυθμίζουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, «προϊόν συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας» σημαίνει κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται.

Το Παράρτημα Ι των Κανονισμών έχει αντικατασταθεί από νέο Παράρτημα, σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 169/2017.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 523-2011-Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1695,93Kb)
Δ.Π. 169 2017 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf
Κ.Δ.Π. 169 2017 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 893,41Kb)

No documents found

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου