Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Κλάδος Έκδοσης Αδειών είναι υπεύθυνος, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και ειδών διπλής χρήσης, στα πλαίσια της δέσμευσης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη και διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Στα πλαίσια αυτά η Κύπρος έχει γίνει μέλος στα ακόλουθα καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών:


Επιπρόσθετα έχει υποβάλει αίτηση για να καταστεί μέλος στα ακόλουθα καθεστώτα:

Η Κύπρος έχει επίσης υπογράψει την Συνθήκη για τα Βιολογικά Όπλα (
Biological Weapons Convention - BWC), τη Συνθήκη για τα Χημικά Όπλα (Chemical Weapons Convention - CWC), καθώς επίσης και άλλες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Είναι ακόμη μέλος του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW).

Η Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (
Organisation for Security and Cooperation in Europe - OSCE) εφαρμόζει την πολιτική και τα μέτρα που υιοθετούνται από τους οργανισμούς αυτούς.

Για την εφαρμογή της πολιτικής της Κύπρου στον τομέα αυτό έχουν εκδοθεί διάφορα διατάγματα και κανονισμοί που προνοούν την απαίτηση για έκδοση άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και μεταφόρτωση όλων των ελεγχόμενων ειδών.


Περαιτέρω πληροφορίες για θέματα που αφορούν στον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και στρατιωτικού εξοπλισμού μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο της ΕΕ.

- Εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης
- Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού
- Mεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Εξαγωγή πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτικούς σκοπούς
- Απαγόρευση εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού και ειδών διπλής χρήσης (Εμπάργκο)


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ