Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Κανονισμοί 175/1993 - Οι Περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων)


Κανονισμοί 175/1993

Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 εκδόθηκαν με σκοπό να παράσχουν στον Υπουργό την εξουσία να εκδίδει διατάγματα για τον έλεγχο των εξαγωγών.

Τροποποιήθηκαν με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 62/2003.


Δ.Π. 175.1993.pdf Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 175.1993.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 488,97Kb)
Δ.Π. 62 2003.pdf
Κ.Δ.Π. 62 2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 213,05Kb)


- Διάταγμα 312/2009 - Το περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης)Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ