Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Κανονισμοί 175/1993 - Οι Περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων)


Κανονισμοί 175/1993

Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 εκδόθηκαν με σκοπό να παράσχουν στον Υπουργό την εξουσία να εκδίδει διατάγματα για τον έλεγχο των εξαγωγών.

Τροποποιήθηκαν με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 62/2003.


Δ.Π. 175.1993.pdf Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 175.1993.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 488,97Kb)
Δ.Π. 62 2003.pdf
Κ.Δ.Π. 62 2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 213,05Kb)


- Διάταγμα 312/2009 - Το περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης)
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου