Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης


Το ενωσιακό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης θεσπίστηκε με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1334/2000, ο οποίος αντικαταστήθηκε από τον Κανονισμό 428/2009.

Για εφαρμογή του Kανονισμού 428/2009 εκδόθηκε το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 312/2009 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4381 της 27.8.2009.

Είδη διπλής χρήσης είναι τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Ο πιο πάνω ορισμός περιλαμβάνει και όλα τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υποβοηθηθεί με κάθε τρόπο η κατασκευή όπλων μαζικής καταστροφής.

Για την εξαγωγή και επανεξαγωγή ειδών διπλής χρήσης απαιτείται άδεια εξαγωγής που εκδίδεται από τον Κλάδο, ενώ μπορεί να απαγορευθεί η διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα είδη προορίζονται για χρήσεις σχετικές με όπλα μαζικής καταστροφής ή για στρατιωτική χρήση σε χώρες που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής όπλων.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος ελεγχόμενων ειδών διπλής χρήσης, καθορίζεται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 2019/2199.

Για να ενημερωθείτε για τα έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση άδειας εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης,, πατήστε εδώ.

Για τo έντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με προσωπικά δεδομένα, πατήστε εδώ.

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, πατήστε εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πιστοποιητικό τελικού χρήστη (end user certificate - μόνο Αγγλικά).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 43,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα 312 2009 Αγαθά Διπλής Χρήσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1239,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση άδειας εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 50,75Kb)
2009.pdf
Κανονισμός 428.2009.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5099,04Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ