Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαχείριση Χώρου Αρχής Κρατικών ΕκθέσεωνΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Προσωπικό Κλάδου:

κα. Στέλλα Τοφαρίδου Μπεκιάρη - Λειτουργός Εκθέσεων Α’ (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:202, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867289 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: sbekiari@mcit.gov.cy


κ. Στέφανος Χριστοδούλου - Λειτουργός Εκθέσεων (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:205, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867232 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: schristodoulou@mcit.gov.cy


κ. Μάρκελλος Μαρκίδης - Υπηρεσία Εμπορίου (Αορίστου Χρόνου)
Αρ. Γραφείου:207, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867245 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: mmarkides@mcit.gov.cy

κ. Ιωάννης Αντωνίου - Υπηρεσία Εμπορίου (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου: Χώρος Κρατικής Έκθεσης
Τηλ: 22 351543 - Τηλεομοιότυπο : 22 351451
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: ioantoniou@papd.mof.gov.cy


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου