Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών


Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2003-2014

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


2014FIREPRO SYSTEMS LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
REMEDICA LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες άνω των 50 ατόμων
ROHA PREMIUM POTATO LTD
Γεωργικών προϊόντων
CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD
Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών προϊόντων
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Βραβείο Εξαγωγών για τις Υπηρεσίες
MEDOCHEMIE LTD
Τιμητικό Βραβείο για την απονομή Βραβείου Εξαγωγών 10 φορές από την καθιέρωση του Θεσμού

2013FOODRAM TRADING LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
MEDOCHEMIE LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
LISKO FOODSTUFF LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
A.S PILAVAKIS LTD
Γεωργικών προϊόντων
VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY
Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών προϊόντων

2012FIREPRO SYSTEMS LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
ELYSEE IRRIGATION LTD
Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών προϊόντων
ROHA PREMIUM POTATO LTD
Γεωργικών προϊόντων
KPMG LTD
Βραβείο Εξαγωγών Υπηρεσιών-
Τομέας λογιστικών ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
ARMONIA ESTATES LTD
Βραβείο Εξαγωγών Υπηρεσιών-Τομέας πώλησης ακινήτων, υποστήριξης και διαχείρισης Έργων
ANTHONY ASHIOTIS & CO
Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών
2011UTX LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
MEDOCHEMIE LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD
Υπηρεσιών - τομέας χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών και εμπορίας συναλλάγματος και χρυσού
HYPERION SYSTEMS ENGINEERING PUBLIC LTD
Υπηρεσιών - τομέας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εφαρμογής και υποστήριξης εξελιγμένων συστημάτων μηχανικής για τη βιομηχανία διεργασιών
BAKER TILLY KLITOU & PARTNERS LTD
Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών
2010VITATRACE NUTRITION LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
EPIPHANIOU SCRAP METALS LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
AAS AUTOMATION SYSTEMLTD
Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
OXFORD MANAGEMENT LTD
Υπηρεσιών - τομέας συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών, διεθνούς φορολογίας
2009LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
REMEDICA LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
ALION VEGETABLES & FRUITS CO LTD
Γεωργικών Προϊόντων
ANTHONY ASHIOTIS & CO
Υπηρεσιών - τομέας ελεγκτικών φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
KPMG
Υπηρεσιών - τομέας λογιστικών ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία
Υπηρεσιών - τομέας Δικηγορικών και Νομικών υπηρεσιών
AJAX HOTEL
Τουριστικών Υπηρεσιών
FXPRO FINACIAL SERVICES LTD
Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών - τομέας χρηματοοικονοικών και επενδυτικών υπηρεσιών
2008M. P. THEODOROU (SALT INDUSTRY) LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
PETROU DAIRY PRODUCTS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ENFOTON SOLAR
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
KOURTELLARIS IMPORTS & EXPORTS LTD
Γεωργικών Προϊόντων
ELYSEE IRRIGATION LTD
Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
TOTAL SERVE MANAGEMENT LTD
Υπηρεσιών - τομέας της ίδρυσης και διαχείρισης εταιρειών εμπιστευμάτων
CONSULCO
Υπηρεσιών - τομέας συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών, διεθνών εταιρειών και διεθνούς φορολογίας
KANIKA HOTELS PUBLIC
Τουριστικών Υπηρεσιών
2007PELETICO PENTA LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
MEDOCHEMIE LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
ROLANDOS ENTERRICES PUPLIC CO LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ALION VEGETABLES AND FRUITS CO LTD
Γεωργικών Προϊόντων
KPMG LTD
Υπηρεσιών
MARLOW NAVIGATION LTD
Υπηρεσιών
OXFORD MANAGEMENT LTD
Ειδικό Βραβείο
2006PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
KARNIC POWERBOATS LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
REMEDICA LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης
KOURTELLARIS IMPORTS – EXPORTS LTD
Γεωργικών Προϊόντων
ACNIELSEN CYPRUS LTD
Υπηρεσιών
2005EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD
Βιομηχανικών Προϊόντων για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
MEDOCHEMIE LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
ALLISON FASHION LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
PITTAS DAIRY INDUSTRIES LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
M.G.CRISTODOULOU LTD
Βιομηχανικών προϊόντων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
SEDIGEP LTD
Γεωργικών Προϊόντων
ENFOTON SOLAE LTD
Ειδικό Βραβείο
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD
Υπηρεσιών
OXFORD MANAGEMENT LTD
Υπηρεσιών
ARISTO DEVELOPERS LTD
Υπηρεσιών
HANSEATIC SHIPPING CO.LTD
Υπηρεσιών
2004PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
Για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
REMEDICA LTD
Για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
KARNIC POWERBOATS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης
MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης
KIMAGRO FISHFARMING LTD
Ειδικό Βραβείο
ALION VEGETABLE & FRUIT LTD
Γεωργικών Προϊόντων
KOURTELLARIS IMPORTS – EXPORTS LTD
Γεωργικών Προϊόντων
LOUIS GROUP
Υπηρεσιών
ERGOSERVE CONSULTING LTD
Υπηρεσιών
GLORY TECHNOLOGY LTD
Έπαινος για Υπηρεσίες
KANIKA HOTELS PUBLIC CO. LTD
Τουριστικών Υπηρεσιών
AQUA – SOL HOTELS LTD
Έπαινος για Τουριστικές Υπηρεσίες
2003CRISTODOULOU BROS PLASTICS LTD
Για μονάδες κάτω των 50 ατόμων
ELYSSE IRRIGATION LTD
Για μονάδες πέραν των 50 ατόμων
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης
PITTAS DAIRY INDUSTRIES LTD
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ANDI – VENTIS LTD
Ειδικό Βραβείο
CONSULCO LTD
Υπηρεσιών
TOTALSERVE MANAGEMENT LTD
Υπηρεσιών


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ