Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιχειρηματικά φόρουμ στο εξωτερικό με στόχο την προβολή του τομέα των υπηρεσιών της Κύπρου και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η συμμετοχή των κύπριων επιχειρηματιών σ' αυτά τα φόρουμ είναι αρκετά έκδηλη, με αξιοσημείωτη την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε κάποια εξ αυτών.

Τα επιχειρηματικά φόρουμ που έχουν διοργανωθεί ή προγραμματίζεται να διοργανωθούν το 2020 παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα:


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Eπιχειρηματικά Φόρουμ 2020.pdf (File Size: 39,45Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ