Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 266(Ι)/2004 - Ο περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών, στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Συναφούς Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νόμος


Ο Νόμος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, με τον οποίο καθορίζεται ένα κοινοτικό σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 266(I)-2004-Ο περί της Εφαρµογής του Συστήµατος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίµπερλυ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 189,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
οδηγος για τη διαδικασία Κίμπερλυ 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1355,62Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ