Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 266(Ι)/2004 - Ο περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών, στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Συναφούς Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νόμος


Ο Νόμος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, με τον οποίο καθορίζεται ένα κοινοτικό σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 266(I)-2004-Ο περί της Εφαρµογής του Συστήµατος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίµπερλυ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 189,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
οδηγος για τη διαδικασία Κίμπερλυ 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1355,62Kb)


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου