Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος - Κανονισμοί 522/2011 - Οι Περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός)


Κανονισμοί 522/2011

Οι Κανονισμοί ρυθμίζουν τον έλεγχο της εξαγωγής, της διαμεσολάβησης και της παροχής τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δύναται με σχετικό Διάταγμα του, να καθορίσει ότι υπόκειται σε άδεια εξαγωγής και είδος το οποίο ρητά εξαιρείται από την έννοια του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 33/2012 ελέγχεται η εξαγωγή όπλων κυνηγίου και σκοποβολής σε χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός (embargo).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 522-2011-Οι περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών (Στρατιωτικός Εξοπλισμός).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1513,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 33-2012-Το περί Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης, Παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Στρατιωτικός Εξοπλισμός).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 120,37Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ