Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 936/2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται άδεια εισαγωγής για ορισμένες κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, η οποία εκδίδεται στα πλαίσια ποσοτικών περιορισμών.

Για την έκδοση των αδειών εισαγωγής απαιτείται το τιμολόγιο και η σχετική αίτηση.

Οι εισαγωγείς έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν στο Υπουργείο τις άδειες εισαγωγής το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την λήξη τους ή με την εκτελώνιση ολόκληρης της ποσότητας που έχει παραχωρηθεί ή όταν δεν προτίθενται να τις χρησιμοποιήσουν.

Για το Ένυπο Αίτησης για άδεια εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, πατήστε εδώ.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ