Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Το Σχέδιο αφορά ενέργειες για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υ.E.Ε.Β.&Τ. – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων) ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους ίδιους τους αιτητές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μέχρι τρία χρόνια.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων που ανακοινώνονται κάθε φορά.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους δικαιούχους, ύψος ενίσχυσης, κριτήρια συμμετοχής, κλπ, μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο.

Πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρέιτε στο Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα προώθησης (ΜΕΤΡΟ 1 και 2).

Για το Έντυπο Αίτησης, πατήστε εδώ.


Διαδικασία


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΕΤΡΟ 1-2 Εγχειρίδιο για τα προγράμματα προώθησης 2013.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 459,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΜΕΤΡΟ 2 - ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3194,08Kb)No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ