Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, εφαρμόζει σχέδια για προβολή/προώθηση των υπηρεσιών της Κύπρου στη διεθνή αγορά.

Μέσω των σχεδίων αυτών παρέχεται οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis", για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

- Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis»


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ