Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προώθηση Εμπορίου ΥπηρεσιώνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, εφαρμόζει σχέδια για προβολή/προώθηση των υπηρεσιών της Κύπρου στη διεθνή αγορά.

Μέσω των σχεδίων αυτών παρέχεται οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis", για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

- Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis»Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου