Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορικά Κέντρα, Στρατηγικός Προγραμματισμός και Δημόσιες Σχέσεις
Export Helpdesk - Υποστήριξη προς κύπριους εξαγωγείς


Η συνεχής προώθηση και ενδυνάμωση των εξαγωγικών επιδόσεων της Κύπρου και κατά συνέπεια η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων αποτελεί πάγια και διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου. Επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.

Στο πλαίσιο αυτό η ίδρυση και λειτουργία της υπηρεσίας του Export Helpdesk φιλοδοξεί να προσφέρει και να προσθέσει ακόμα ένα εργαλείο στην διάθεση του Κύπριου εξαγωγέα στην καθολική προσπάθεια που καταβάλλεται για περαιτέρω διείσδυση των εξαγωγών Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις το κράτος εντός και εκτός Κύπρου (π.χ. μέσω των Εμπορικών Κέντρων που λειτουργούν στο εξωτερικό) μέσω της υιοθέτησης μιας απλής διαδικασίας ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται. Στόχος είναι όπως η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής αυξήσει τις πιθανότητες των Κυπριακών επιχειρήσεων να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς ξένους αγοραστές.

Η αναφερόμενη διαδικασία δημιουργεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας στην οποία λαμβάνουν μέρος οι τρείς εμπλεκόμενες πλευρές δηλαδή το Υπουργείο, το Εμπορικό Κέντρο στο εξωτερικό και ο αιτητής. Μέσα από την επικοινωνία αυτή δημιουργείται κατ’ αρχάς το προφίλ του αιτητή ενώ ταυτόχρονα ανταλλάσσονται διάφορες απόψεις σε σχέση με το υπό εξαγωγή προϊόν, τις παραμέτρους εμπορίας του στην ξένη αγορά καθώς και το είδος/κατηγορία αγοραστών που θα πρέπει να προσεγγιστούν από το Εμπορικό Κέντρο. Με αυτά τα δεδομένα καταρτίζεται ένας τελικός κατάλογος με επιλεγμένους δυνητικούς αγοραστές με τους οποίους ο Κύπριος εξαγωγέας καλείται να επικοινωνήσει κατευθείαν κάνοντας αναφορά στην σχετική επαφή που προηγήθηκε από το Εμπορικό Κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία και που επιβάλλει την φυσική παρουσία του αιτητή στην συγκεκριμένη χώρα τότε το Εμπορικό Κέντρο προχωρά στην διευθέτηση συναντήσεων με απώτερο σκοπό την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Κλάδο Εμπορικών Κέντρων, Στρατηγικού Προγραμματισμού και Δημοσίων Σχέσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Κλάδου:

Σωτήρης Σωτηρίου - Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 109, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22867155,
Φαξ: 22 304924
Email: sotiris.soteriou@mcit.gov.cy


Προσωπικό Κλάδου:

Αντρέας Χρίστου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Αρ. Γραφείου: 108, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22867106,
Φαξ: 22 304924
Email: achristou@mcit.gov.cy


Λένια Καρκώτη - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας 1ης Τάξης
Αρ. Γραφείου: 113, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22867118,
Φαξ: 22 304924
Email: lkarkoti@mcit.gov.cy
No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ