Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προώθηση εξαγωγών υπηρεσιώνΟ τομέας των Υπηρεσιών είναι η κινητήριος δύναμη της περαιτέρω ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Ο Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών δραστηριοποιείται σ' ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων των επαγγελματικών και άλλων τομέων υπηρεσιών αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο κύριος στόχος του Τομέα Προώθησης Υπηρεσιών είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των εξαγωγικών προσπαθειών των Κυπρίων επιχειρήσεων και στην προβολή της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο και Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο σε συνεργασία με τα Εμπορικά Κέντρα που λειτουργούν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και τις ΗΠΑ, αναλαμβάνει προωθητικές δράσεις όπως:
  • την καταχώρηση άρθρων και διαφημίσεων σε επιχειρηματικά έντυπα στο εξωτερικό
  • την συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εξειδικευμένες εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό
  • τη διοργάνωση σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σεμιναρίων και αποστολών που στοχεύουν στην προβολή της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχιερηματικού Κέντρου και Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών
  • την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρηματίες στους τομείς των υπηρεσιών για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις υπηρεσιών.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ