Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Υποβολή Αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2018


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2018.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων καθώς και Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους κανονισμούς και κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών και έντυπα αιτήσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τηλ.: 22-867331), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/page16_gr/page16_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2
και από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Τηλ.: 22-889800).
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ANAKOINΩΣΗ 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 207,52Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ