Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 26(Ι)/2017 - Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος


Ο Νόμος ψηφίστηκε για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στόχος του οποίου είναι να ρυθμιστεί η διαθεσιμότητα, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από το ευρύ κοινό ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με απώτερο σκοπό την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 26(Ι) 2017 - Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 992,32Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ