Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 26(Ι)/2017 - Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος


Ο Νόμος ψηφίστηκε για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στόχος του οποίου είναι να ρυθμιστεί η διαθεσιμότητα, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από το ευρύ κοινό ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με απώτερο σκοπό την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 26(Ι) 2017 - Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 992,32Kb)


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου