Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Εξαγωγή πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτικούς σκοπούς


Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 τέθηκε σε εφαρμογή ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012 για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, για την καταπολέμηση του διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος («Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα») και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά».

Για την εφαρμογή του Κανονισμού 258/2012 εκδόθηκαν οι «περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής και Διαμετακόμισης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα Όπλα) Κανονισμοί του 2013» (Κ.Δ.Π. 348/2013) που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4722 της 4.10.2013.

Η Νομοθεσία προνοεί κυρίως για μέτρα που αφορούν την εξαγωγή και επανεξαγωγή πυροβόλων όπλων (κυνηγετικών/σκοποβολής) από το Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προς τρίτες χώρες ή μέσω τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, απαιτείται άδεια εξαγωγής, η οποία εξασφαλίζεται από τον Κλάδο Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Για την εξαγωγή και επανεξαγωγή όλων των πυροβόλων όπλων (κυνηγετικών/σκοποβολής) και των εξαρτημάτων τους προς όλες τις τρίτες χώρες.
  • Για την εξαγωγή και επανεξαγωγή των πυρομαχικών των πιο πάνω όπλων στις περιπτώσεις που η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού υπόκειται σε απαγόρευση εξαγωγής όπλων (εμπάργκο όπλων) που έχει επιβληθεί βάσει απόφασης, κανονισμού, κοινής θέσης ή κοινής δράσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με βάση απόφαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ή υπόκειται σε εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τα οποία θα επέτρεπαν την εξαγωγή τους.

Διαδικασία

Εκδίδονται τρεις τύποι αδειών:

α) Ατομικές ή μοναδικές άδειες, οι οποίες εκδίδονται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για εξαγωγή συγκεκριμένων όπλων, εξαρτημάτων ή πυρομαχικών σε ένα συγκεκριμένο εισαγωγέα τρίτης χώρας και ισχύουν για μια φόρτωση.

β) Πολλαπλές άδειες, οι οποίες εκδίδονται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για εξαγωγές συγκεκριμένων όπλων, εξαρτημάτων ή πυρομαχικών σε ένα συγκεκριμένο εισαγωγέα τρίτης χώρας και ισχύουν για πολλές φορτώσεις μέσα στα πλαίσια ισχύος των αδειών.

γ) Παγκόσμιες άδειες, οι οποίες εκδίδονται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για εξαγωγές συγκεκριμένων όπλων, εξαρτημάτων ή πυρομαχικών σε ένα ή περισσότερους εισαγωγείς σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες και ισχύουν για πολλές φορτώσεις μέσα στα πλαίσια ισχύος των αδειών.

Για τo Έντυπο αίτησης για εξαγωγή πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτικούς σκοπούς, πατήστε εδώ.

Για τον Κατάλογο απαγορεύσεων που εφαρμόζει η ΕΕ, πατήστε εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 348-2013-Οι περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 180,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
έντυπο άδειας εξαγωγής πυροβόλων όπλων Αίτηση.xls (Μέγεθος Αρχείου: 39,27Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ