Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Το σύστημα πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών, τέθηκε σε εφαρμογή με σκοπό την εξάλειψη του εμπορίου διαμαντιών πολέμου, το οποίο μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων, τις δραστηριότητες κινημάτων που αποβλέπουν στην υποδαύλιση ή την ανατροπή νόμιμων κυβερνήσεων, καθώς και την παράνομη διακίνηση και εξάπλωση των όπλων, ιδίως των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού.

Με σκοπό την εξάλειψη του εμπορίου διαμαντιών πολέμου υιοθετήθηκαν αρκετά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Κίμπερλυ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει τον Κανονισμό 2368/2002, για την εφαρμογή του οποίου ψηφίστηκε ο Νόμος 266(Ι)/2004 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 3939, της 31.12.2004.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει Κοινοτική Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 2368/2002. Αυτό σημαίνει ότι η εισαγωγή/εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών καταγωγής τρίτων χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Κίμπερλυ προς/από την Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει Κοινοτική Αρχή και μπορεί να εκδώσει/επιβεβαιώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλυ.

Απαγορεύεται η εισαγωγή από/εξαγωγή προς χώρες που δεν συμμετέχουν στη Διαδικασία Κίμπερλυ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πρακτικό οδηγό για τους μετέχοντες στη διαδικασία Κίμπερλυ και για τις εταιρείες που επιδίδονται στο εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών με την Ευρώπη.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat οδηγος για τη διαδικασία Κίμπερλυ.pdf (File Size: 1355,62Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ