Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από τις 15/09/2014 μέχρι και τις 31/10/2014, για συμμετοχή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης, με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού για την περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Υπόψη κα Εύη Σαββίδου (τηλ. 22867324), κα Χριστίνα Παυλίδου (τηλ. 22867187)

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31/10/2014 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ