Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 136(Ι)/2003 - Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος


Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος

Ο Νόμος εφαρμόζει την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, κατά την οποία, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να απαγορεύσει την πώληση στο έδαφος του ενός προϊόντος που έχει κατασκευασθεί ή/και διατεθεί στο εμπόριο νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος.

Ο Βασικός Νόμος τροποποιήθηκε από τον Νόμο 109(Ι)/2004.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 136(Ι)-2003 - Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 575,82Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ