Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 136(Ι)/2003 - Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος


Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος

Ο Νόμος εφαρμόζει την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, κατά την οποία, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να απαγορεύσει την πώληση στο έδαφος του ενός προϊόντος που έχει κατασκευασθεί ή/και διατεθεί στο εμπόριο νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος.

Ο Βασικός Νόμος τροποποιήθηκε από τον Νόμο 109(Ι)/2004.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 136(Ι)-2003 - Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 575,82Kb)

No documents found

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου