Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος - Κανονισμοί 348/2013 - Οι Περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα)


Κανονισμοί 348/2013

Οι Κανονισμοί αποσκοπούν στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας εξαγωγής, καθώς και την εισαγωγή και τα μέτρα διαμετακόμισης πυροβόλων όπλων, των μερών και βασικών εξαρτημάτων τους και των πυρομαχικών, με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 348-2013-Οι περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 180,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 254 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 924,91Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ