Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος - Κανονισμοί 348/2013 - Οι Περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα)


Κανονισμοί 348/2013

Οι Κανονισμοί αποσκοπούν στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας εξαγωγής, καθώς και την εισαγωγή και τα μέτρα διαμετακόμισης πυροβόλων όπλων, των μερών και βασικών εξαρτημάτων τους και των πυρομαχικών, με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 348-2013-Οι περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα όπλα).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 180,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 254 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 924,91Kb)

No documents found

Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου