Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διοργανώνει τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις.

Οι εξειδικευμένες εκθέσεις στις οποίες προγραμματίζεται να συμμετέχει το Υπουργείο με κρατικό περίπτερο ανακοινώνονται κάθε χρόνο μέσω της Ιστοσελίδας του Υπουργείου στο σύνδεσμο ανακοινώσεις.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ