Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 145(Ι)/2007 – Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμος


Ο Νόμος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβούλιου, με τον οποίο καθορίζονται οι κοινοτικοί κανόνες που διέπουν το εμπόριο με τρίτες χώρες όσον αφορά αντικείμενα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, ταπεινωτικής ή απάνθρωπης μεταχείρισης ή τιμωρίας , καθώς και τη σχετική τεχνική βοήθεια.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 145(Ι)-2007-Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού 1236-2005).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 142,42Kb)


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου