Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού


Οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού ελέγχονται σύμφωνα με την Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 522/2011 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4538 της 23.12.2011.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για την εξαγωγή, επανεξαγωγή και διαμετακόμιση στρατιωτικού εξοπλισμού απαιτείται άδεια εξαγωγής που εκδίδεται από τον Κλάδο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους Κανονισμούς, απαιτείται άδεια για τη διαμεσολάβηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Για τον κατάλογο ελεγχόμενων ειδών στρατιωτικού εξοπλισμού, πατήστε εδώ.

Για τo έντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής ή διενέργεια διαμεσολάβησης για στρατιωτικό εξοπλισμό, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με προσωπικά δεδομένα, πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για τα έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση άδειας εξαγωγής, πατήστε εδώ.

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, πατήστε εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με προσωπικά δεδομένα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 125,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση άδειας εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 50,75Kb)


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου