Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ανακοίνωση της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς, ότι μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 03.06.2019 στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται. Παρακαλούμε όπως τυχόν αντιρρήσεις μάς κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy.
Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος, στον οποίο καταγράφονται λεπτομέρειες για κάθε δασμολογικό κωδικό (περιγραφή, σχόλια) όλων των δασμολογικών κωδικών για τους οποίους υπάρχει αίτημα παραχώρησης δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Notice to economic operators_ 2019_C141_EN.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 240,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Round 2020-01_ list_items.docx (Μέγεθος Αρχείου: 85,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση προς οικονομικούς φορείς_2019_C141_EL.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 240,84Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 13,06Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ