Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών


Βραβεία Εξαγωγών 2013

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η Τελετή Απονομής του Βραβείου Εξαγωγών για το έτος 2013. Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών έχει καθιερωθεί από το 1982 και πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πάνω σε ετήσια βάση. Στόχος της καθιέρωσης του θεσμού αυτού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα βραβεία απονέμονται πάντοτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι συμβολικού χαρακτήρα και αποτελούνται από αναμνηστική πλακέτα και σχετικό δίπλωμα.

Η Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μετά από εξέταση όλων των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων που είναι καθορισμένα, αποφάσισε όπως βραβεύσει για το 2013 τις ακόλουθες εταιρείες:

Α. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
   1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:

   FOODRAM TRADING LTD

   2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:

   MEDOCHEMIE LTD

   3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:

   LISKO FOODSTUFF LTD

Β. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα

   A.S. PILAVAKIS LTD

Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων

   VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY
Φωτογραφικό υλικό
Πίσω
_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου