Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών


Βραβεία Εξαγωγών 2014


Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου και στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η Τελετή Απονομής του Βραβείου Εξαγωγών για το έτος 2014.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών έχει καθιερωθεί από το 1982 και πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πάνω σε ετήσια βάση. Στόχος της καθιέρωσης του θεσμού αυτού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα βραβεία απονέμονται πάντοτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι συμβολικού χαρακτήρα και αποτελούνται από αναμνηστική πλακέτα και σχετικό δίπλωμα.

Η Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μετά από εξέταση όλων των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων που είναι καθορισμένα, αποφάσισε όπως βραβεύσει για το 2014 τις ακόλουθες εταιρείες:

Α. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:
FIREPRO SYSTEMS LTD
2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:
REMEDICA LTD
3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD

Β. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα
ROHA PREMIUM POTATO LTD

Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD

Δ. Βραβείο Εξαγωγών για τις Υπηρεσίες
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Ε. Τιμητικό Βραβείο σε εταιρεία στην οποία απονεμήθηκε Βραβείο Εξαγωγών 10 φορές από την καθιέρωση του Θεσμού (1982)
MEDOCHEMIE LTD
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ